ENG

ღია კონკურსი მარჯანიშვილის მოედანზე სკულპტურის / მონუმენტის პროექტზე

კონკურსის მიზანია გამოვლინდეს პროექტი, რომლის საფუძველზე შექმნილი სკულპტურა/მონუმენტი ყველაზე უკეთ ჩაეწერება არსებული განაშენიანების ფარგლებში, უზრუნველყოფს უბნის ისტორიული სახის შენარჩუნებას და მოედნის მხატვრულ-ესთეტიკურ განვითარებას.
კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს ნებისმიერ ფიზიკურ ან/და იურიდიულ პირს. კონკურსის თემატიკა თავისუფალია.
მონაწილეები თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ვებ გვერდის www.architect.tbilisi.gov.ge მეშვეობით მიიღებენ კონკურსის წესსა და პირობებს და მარჯანიშვილის მოედნის სიტუაციურ გეგმას.
განაცხადის წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს ქ. თბილისის მერიის სსიპ - ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის კანცელარიაში (მის: ქ. თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. #7), ან სამსახურის ვებ. გვერდის www.architect.tbilisi.gov.ge მეშვეობით.
საკონკურსო განაცხადების მიღება იწარმოებს 2012 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით.
საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით შეირჩევა სამი გამარჯვებული, რომელთაგან I  ადგილის მფლობელს გადაეცემა 10 000 ლარი, ხოლო II-III ადგილების მფლობელებს 5000-5000 ლარი.Dec 23, 2011


მემორანდუმი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ

სამედიცინო ცენტრს "მედკო" და „საქართველოს არქიტექტორთა ასოციაციას“ შორის

გამოცხადებულია შესყიდვების მისიაში მონაწილეობისთვის დოკუმენტების მიღება, რომელიც 22-25 ოქტომბერს იქნება ორგანიზებული!

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო აცხადებს შემსყიდველთა განაცხადების მიღებას შესყიდვულ მისიაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც გაიმართება 22-25 ოქტომბერს.

ქართული თანამედროვე საცხოვრისი

“Style” და AAG 11დან 14 აპრილის ჩათვლით წარმოგიდგენთ საინტერესო პროექტებს “Caucasus Build 2019” გამოფენაზე პავილიონში - N5

HoReCa Workshop в Милане – итоги первых пяти лет. Новый курс 24-28 июля

Курс-интенсив в Милане HoReCa Workshop – Project, Design & Marketing по проектированию ресторанов и отелей в январе этого года отпраздновал свой первый мини-юбилей

ყურადღება კონკურსი!

სადგურის ესკიზური პროექტის შერჩევის და სამომავლოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით კომპანია აცხადებს კონკურსს.

ლიტერატურისა და ხელოვნების კონკურსი ''თბილისი"

კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ლიტერატურის, მუსიკის, ფერწერის, არქიტექტურისა და ხელოვნების სხვა დარგში მოღვაწე პირების შემოქმედებით აქტივობას, პროფესიულ ზრდასა და ჯანსაღი, კონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას, ინტელექტუალური პოტენციალის გამოვლენასა და წახალისებას, ეროვნული და საკაცობრიო ღირებულებების დანერგვასა და საზოგადოებაში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას.

В Милане, столице дизайна, программа на русском языке для архитекторов “HoReCa Design - Hotel Restaurant Cafè”

В 2015 году продолжается инновационный цикл курсов на русском языке “HoReCa Design – Hotel Restaurant Cafè.

Воркшоп на русском языке для архитекторов

С 1 по 5 декабря в Милане, столице дизайна, пройдет десятый воркшоп на русском языке для архитекторов, посвященный эволюции общественного интерьера сферы досуга “HoReCa Design - Hotel Restaurant Cafè”, при POLI.design – консорциуме Politecnico di Milano.

Милане продолжаются инновационные курсы на русском языке для архитекторов

В декабре прошлого года в Милане с успехом прошел уже седьмой по счету воркшоп цикла инновационных курсов на русском языке “Horeca Design – Hotel Restaurant Cafè.

გამოფენა

2013 წლის 5 აპრილს ,, არქიტექტორთა კლუბის ,, გალერეაში დავით თომაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიმართა.

1 2 3 4 5

სიახლე:
გაერთიანდით არქიტექტორთა კლუბში და ასოციაციის წევრად ონლაინ რეჟიმში და შექმენით თქვენი გვერდი
Interview with Oliviero Godi was taken for Style magazine by Nikoloz Lekveishvili and Aleksi Javakhishvili

Copyright (C) 2009 Style Magazine